Vítejte na webových stránkách rofcsumperk.cz

Nedělní bohoslužby

Naše pravidelné bohoslužby začínají každou neděli v 10 hodin v G klubu Domu kultury. Těšíme se na Vás!

Aktuálně

Zaznamenaná kázání naleznete zde.

Kdo jsme

Jsme církev otevřená všem, kteří chtějí poznat Ježíše Krista, následovat učení Božího Slova a podílet se na činnosti společenství v šíření evangelia ostatním.

ROFC CR je misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Dr. Stevem Ryderem a jeho službou Reach Out For Christ Ministries v roce 1991. Ryder dodnes zakládá další sbory a společenství po celém světě.

ROFC, psáno někdy též jako R.O.F.C., je zkratka čtyř slov Reach Out For Christ, které překládáme jako Vztahování se pro Krista nebo Dosahování (lidí) pro Krista.

Pastorem Šumperského sboru je Petr Pakosta.

Čemu věříme

 • Věříme v jednoho Boha — Boha Otce, Jeho Syna a Ducha Svatého — Stvořitele všeho.
 • Věříme, že Ježíš Kristus, Syn Boží, byl počat z Ducha Svatého, narozen z panny Marie, ukřižován, zemřel, byl pohřben, vzkříšen, vzat do nebe a nyní sedí po pravici Boží.
 • Věříme, že celá Bible je inspirované Slovo Boží a neomylné pravidlo víry a chování pro náš život.
 • Věříme ve spasení věřících skrze prolitou krev Ježíše Krista.
 • Věříme v posvěcení skrze Slovo Boží a Ducha Svatého.
 • Věříme ve svatost, čistotu a jednotu srdce a života.
 • Věříme v Boží uzdravení skrze víru ve jménu Ježíše Krista, které je zahrnuto ve vykoupení.
 • Věříme v křest vodou a Duchem Svatým jako důkaz odlišení od chvíle nového narození.
 • Věříme v mluvení jazyky, jak nám Duch Boží dává promlouvat (Skutky 2:4). Jsou to dary jako důkaz ovoce Ducha.
 • Věříme, že všechny tyto věci jsou pro věřící dostupné.
 • Věříme v naději věřících, brzký příchod a návrat Pána Ježíše Krista.
 • Věříme v rozšiřování evangelia a misionářskou práci, která je pověřením křesťanů.

Naši vedoucí

Petr Pakosta

Pastor

Lenka Pakostová

Vedoucí dětské služby

Aleš Polášek

Vedoucí domácí skupinky

Hana Tůmová

Vedoucí chval

František Sedlačík

Vedoucí chval

PJ Pakosta

Pastor mládeže

Markéta Kociánová

Studijní oddělení Biblické školy

Soubory ke stažení

Vyznání víry

 • Jan 3:16 "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život."
 • Římanům 6:23 "Hřích dává svou odplatu — smrt; Bůh dává jako projev své milosti věčný život. Získáváme ho prostřednictvím Pána Ježíše Krista."
 • Římanům 3:23 "Bůh sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu."
 • Římanům 10:9 "Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn."

"Vyznávám, že věřím v Hospodina — jediného Boha, v Jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Věřím, že Ježíš přišel na zem, byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. Věřím v živého Ježíše Krista a přijímám Ho jako svého Pána, Spasitele, Uzdravitele, Učitele a Přítele. Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy a daroval mi věčný život. Přijímám tento život, Jeho pokoj, lásku a radost. Amen."

Pokud Vás něco zajímá, neváhejte nám napsat!

Vytvořte si webové stránky zdarma!