Vítejte na webových stránkách rofcsumperk.cz

Aktuální informace

Aktuální informace naleznete na našem Facebooku nebo můžete začít odebírat náš newsletter v aplikaci Bible.

Právě začínáme s přípravami Reachout Crusade. Více informací naleznete zde.

Poslední zaznamenaná kázání si můžete pustit na Spotify přes odkaz níže.

Historie ROFC v Česku

Po Sametové revoluci, v 90. letech minulého století, přijela do Československa misijní organizace Reach Out For Christ Ministries misionáře Steva Rydera, zkráceně ROFC, se sídlem v Gold Coast v Austrálii,
 s cílem přinést znovu nadšení pro evangelium
 v postkomunistických zemích.

Po krátké době se rozhodla zaměřit se na region severní Moravy.

V Bruntálu založila Biblické centrum Victory, které bylo posléze digitalizováno.

ROFC působí aktuálně v Šumperku, Šternberku a Bruntálu. Misijní skupiny má pak v Olomouci a ve Štítech.

Hlavním pastorem šumperského sboru je Petr Pakosta.

Čemu věříme

 • Věříme v Boha Otce, Jeho Syna a Ducha Svatého — Stvořitele všeho.
 • Věříme, že Ježíš Kristus, Syn Boží, byl počat z Ducha Svatého, narozen z panny Marie, ukřižován, zemřel,
  byl pohřben, vzkříšen, vzat do nebe a nyní sedí po pravici Boží.
 • Věříme, že celá Bible je inspirované Slovo Boží a neomylné pravidlo víry a chování pro náš život.
 • Věříme ve spasení věřících skrze prolitou krev Ježíše Krista.
 • Věříme v posvěcení skrze Slovo Boží a Ducha Svatého.
 • Věříme ve svatost, čistotu a jednotu srdce a života.
 • Věříme v Boží uzdravení skrze víru ve jméno Ježíše Krista, které je zahrnuto ve vykoupení.
 • Věříme v křest vodou a Duchem Svatým jako důkaz odlišení od chvíle nového narození.
 • Věříme v mluvení jazyky, jak nám Duch Boží dává promlouvat (Skutky 2, 4). Jsou to dary jako důkaz ovoce Ducha Svatého.
 • Věříme, že všechny tyto věci jsou pro věřící dostupné.
 • Věříme v naději věřících, návrat Pána Ježíše Krista.
 • Věříme v rozšiřování evangelia a misionářskou práci, která je pověřením křesťanů.

Bohoslužby

Naše bohoslužby se aktuálně konají v G klubu Domu kultury, Fialova 3, Šumperk. Ten se nachází v přízemí Penzionu G, který je součástí objektu Domu kultury.

Nedělní bohoslužby, není-li stanoveno jinak, začínají vždy 
v 10 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nám neváhejte napsat na e-mailovou adresu rofcspk@gmail.com nebo přes formulář níže.

Pokud nemáte možnost se bohoslužby zúčastnit, můžete si pustit její záznam na Spotify přes odkaz níže.

Zpěvník chval si můžete stáhnout zde.

SOUŘADNICE
49.9649526N, 16.9795238E

PARKOVÁNÍ
Doporučujeme parkovat v ulici 17. listopadu, případně v ulici Fialova. O víkendu je parkování zdarma.

HROMADNÁ DOPRAVA
Dům kultury je snadno dostupný jak z železniční,
 tak z autobusové stanice – asi 5 minut chůze.

Skupinky

Přes týden se konají 3 domácí skupinky. V menší skupině lidí je tak více prostoru nejen pro studium Bible a modlitby, ale také pro budování přátelství a církve.

Kromě 3 skupinek v Šumperku máme také 2 misijní skupiny, 
a to v Olomouci a ve Štítech.

Pokud máte zájem stát se součástí některé z nich, napište nám na e-mailovou adresu rofcspk@gmail.com nebo přes formulář níže a my Vás spojíme 
s jejich vedoucími.

Mládež

Pokud Vám je 12 let a více, budeme moc rádi, když se k nám přidáte na setkání mládeže.

Ta se konají každý pátek od 18 hodin v G klubu Domu kultury. 

Často ale volíme alternativní aktivity, o kterých se dozvíte na našem Instagramu @reachoutyth.

Fotogalerii našich předešlých aktivit, jako například letních Biblických táborů, si můžete prohlédnout níže.

Zapojte se

"A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše." – Bible, Koloským 3, 17

Vždy jsme šťastní, když jsou v církvi lidé, kteří jsou ochotní pomoci, ať už se jedná o službu dětem nebo práci v technickém týmu.

Pokud máte touhu sloužit, budeme rádi, když nám dáte vědět prostřednictvím některého z níže přiložených formulářů.

Reachout Merchandise

Na nový produkt s motivem naší církve se můžete těšit v létě 2024!

Vyznání víry

 • Jan 3:16 "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život."
 • Římanům 6:23 "Hřích dává svou odplatu — smrt; Bůh dává jako projev své milosti věčný život. Získáváme ho prostřednictvím Pána Ježíše Krista."
 • Římanům 3:23 "Bůh sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu."
 • Římanům 10:9 "Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn."

"Vyznávám, že věřím v Hospodina — jediného Boha, v Jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Věřím, že Ježíš přišel na zem, byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. Věřím v živého Ježíše Krista a přijímám Ho jako svého Pána, Spasitele, Uzdravitele, Učitele a Přítele. Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy a daroval mi věčný život. Přijímám tento život, Jeho pokoj, lásku a radost. Amen."

Pokud Vás něco zajímá, neváhejte nám napsat!

NAVŠTIVTE NÁS

Každou neděli
Od 10 hodin
G klub Domu kultury

Fialova 416/3, 787 01 Šumperk 1

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!